שיעורי תורה על פרשת השבוע - לצפיה ישירה

שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע
שיעורי תורה רקע
 • פרשת וזאת הברכה פרשת וזאת הברכה - אחדות שמחברת ניגודים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת האזינו פרשת האזינו - זמן שמחתנו והקשר להאזינו השמים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נצבים פרשת נצבים - כל שנה אור חדש עליון יותר. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תבוא פרשת כי תבוא - מהי מציאותו האמיתית של כל יהודי? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תצא פרשת כי תצא - מלחמת הנשמה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שופטים פרשת שופטים - האם תיתכן נבואה בזמן הזה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ראה פרשת ראה - עבודת השם בחודש אלול. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת עקב פרשת עקב - המשל על חודש אלול-המלך בשדה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן - הנחמה האמיתית על החורבן. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת דברים פרשת דברים - לידת נשמת המשיח בט' באב. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת מטות מסעי פרשת מטות מסעי - תיקון סיבת הגלות. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת פנחס פרשת פנחס - בתורה האמצעי הוא כמו מטרה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בלק פרשת בלק - איך לנצח את קליפת בלעם. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת חוקת פרשת חוקת - גילוי הטוב המסתתר בבריאה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת קורח פרשת קורח - למה ניסים קורים בשלבים? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שלח פרשת שלח - סיפור המרגלים בתורת הסוד. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בהעלותך פרשת בהעלותך - השלהבת שדולקת בכוחות עצמה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נשא פרשת נשא - להרגיש את החידוש בתורה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת במדבר פרשת במדבר - הדרך להגיע למנוחה אמיתית. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בחוקותי פרשת בחוקותי - לימוד התורה באופן של חקיקה בנפש האדם. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בהר פרשת בהר - התגלות הקב"ה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת אמור פרשת אמור - איך להיות מוגן מעבירות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת אחרי קדושים פרשת אחרי קדושים - איך להפוך את הגולה לגאולה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תזריע מצורע פרשת תזריע מצורע - הדרך להבאת הגאולה בפועל. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שמיני פרשת שמיני - המספר שמונה מסמל חיבור בלי גבול וגבול. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת צו פרשת צו - שבת הגדול - התחלת הניסים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויקרא פרשת ויקרא - הקב"ה בעצמו קורא לכל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויקהל פקודי פרשת ויקהל-פקודי - לכל אחד תפקיד מיוחד. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תשא פרשת כי תשא - הירידה כדרך לעליה נעלית. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תצוה פרשת תצוה - שמחת חודש אדר ע"פ הפנימיות. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תרומה פרשת תרומה - מזלו של יהודי בחודש אדר. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת משפטים פרשת משפטים - הכנה לשלום שבזמן הגאולה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת יתרו פרשת יתרו - למה עשרת הדיברות כפולות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בשלח פרשת בשלח - הדרך להתעלות ע"י שירה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בא פרשת בא - השורש הרוחני של פרעה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וארא פרשת וארא - ההתגלות שהתרחשה במתן תורה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שמות פרשת שמות - כיצד הירידה היא חלק מהגאולה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויחי פרשת ויחי - סוד הברזל בבית המקדש. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויגש פרשת ויגש - תוקף יהודי שלמעלה מהטבע. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת מקץ פרשת מקץ חנוכה - הנצחון על חושך היוונים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וישב פרשת וישב חנוכה - החיוב לפרסם ניסים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וישלח פרשת וישלח - בירור קליפת עשו. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויצא פרשת ויצא - כיצד לחבר גשמיות ורוחניות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תולדות פרשת תולדות - השפעת רגע הלידה על כל החיים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה - מהו תפקיד דורנו? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וירא פרשת וירא - ראיית השכינה בגלוי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת לך לך פרשת לך לך - לך לך מארצך אצל כל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נח פרשת נח - הזמן לחשבון צדק. הרב יוסי גינזבורג


חלק מהנושאים המוסברים בשיעור התורה על פרשת ויקרא:ספר ויקרא נקרא בשם "ספר הקרבנות". הסבר אודות שיחות הקודש המיוחדות הנקראות בשם "דבר מלכות". מדוע מנהג ישראל להתחיל את הלימוד מספר ויקרא, ומהו הענין באות א' של המילה ויקרא הכתובה בספר תורה כאלף קטנה - אלף זעירא. ביאור בלשון המשנה דע שאתה עתיד ליתן "דין וחשבון" - קודם דין ואח"כ חשבון, הרי לכאורה בדרך כלל פוסקים את הדין אחרי החשבון ולא ההיפך. לפעמים מראים לאדם מעשים של אדם אחר וע"פ מה שהוא יחשוב שמגיע לאחר ידונו אותו בעצמו מן השמים. מהי העבודה הנדרשת מאיתנו עכשיו להבאת הגאולה. מהו פירוש הלשון בחסידות "אורות דתוהו בכלים תיקון" וכיצד בכלל ניתן לחבר אורות דתוהו עם כלים דתיקון שהם שני הפכים. איך ייתכן שדווקא בדורנו הנחשב לדור נמוך מבחינה רוחנית התורה מופצת בעולם יותר מאשר בדורות הקודמים. ביהדות אנו מתנהלים לפי שני סידרי זמנים שונים - ימי החודש וימי השבוע - בכל השנה משתנית הקביעות של ימי החודש וימי השנה, אבל אחת ל 19 שנה הקביעות מתאפסת וחוזרת על עצמה. ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמר - פירוש הכפל בפסוק - קודם "ויקרא אל משה" ומיד אח"כ שוב "וידבר אליו", ע"פ ביאור רש"י שקדמה קריאה לשון חיבה לפני הציוויים למשה רבנו. הלשון שבה הקב"ה התגלה אל בלעם - "ויקר ה' אל בלעם" שבה חסרה האות אלף של "ויקרא". באיזה חודש התרחש הפסוק "ויקרא אל משה", מהי ההוראה לכל יהודי מפסוק זה בתורה - ויקרא אל משה שלכאורה זה עניין פרטי השייך למשה רבנו ולא לכל אחד, וכיצד עניין זה נוגע אלינו היום? כל יהודי נדרש להגיע לדרגא של "אוהל מועד" והכח לזה מגיע מתחילה הפסוק - "ויקרא אל משה" - דרך משה רבנו - ביאור עניין זה על פי פנימיות התורה. בכל דור יש נשמה כללית שהיא בחינת משה שבדור. כמו כן ישנה בחינת משה אצל כל יהודי, מהי בחינת משה שבנפש הקיימת אצל כל יהודי? "ויקרא אל משה" - הקב"ה בכבודו ובעצמו - כיצד ניתן לפרש פסוק שמתייחס להקב"ה בכבודו ובעצמו ולומר שזה קשור לכל יהודי, מי מאיתנו מתיימר לומר שהוא פוגש את הקב"ה בכבודו ובעצמו ושהקב"ה קורא אליו בדוגמת הקריאה למשה רבנו? פירוש פנימי במאמר חז"ל "היו מכבדים את המצוות שהם שלוחי". כיצד ניתן לבנות לבורא משכן בנפש האדם, מהם הכוחות הגלויים שבנפש ומהם הכוחות הסמויים שבנפש? מה הגדרתו של כוח "הדעת" בנפש הנמנה גם בין עשר הספירות בתורת הקבלה? מה ההבדל בין ספירות וכוחות חכמה ובינה לבין הדעת? פירוש הלשון בחסידות "עולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות". איך מגיעים להכרה שהקב"ה הוא חיי החיים ואין עוד מלבדו? למה התענוג הוא הכח העליון ביותר בנפש? מדוע כל תענוג אחר מלבד הקב"ה הוא אינו אמיתי? לעתיד לבוא יתקיים בשלימות הפסוק ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלוקים עימדי, אך כיצד כל אחד מאיתנו יכול להגיע להכרה זו כבר היום? באמצעות המצוות הקב"ה בעצמו מתגלה אלינו - ויקרא אל משה - "אני הוא הקורא" זוהי התגלות מהקב"ה בכבודו ובעצמו בלי שום הסתר פנים וצימצום. ביאור הסתלקותם של נדב ואביהוא ע"פ פנימיות התורה. הביאור הפנימי בציווי "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" והאיסור להיכנס שתויי יין למשכן. כיצד ניתן כיום להגיע לדרגה של כלות הנפש בדוגמת נדב ואביהוא, אבל ביחד עם זה להישאר בתוך הכלים, ולא להגיע למצב שהתרחש אצל נדב ואביהוא שנשמתם הסתלקה מגופם.
 
preload preload