שיעורי תורה על פרשת השבוע - לצפיה ישירה

שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע
שיעורי תורה רקע


חלק מהנושאים המוסברים בשיעור התורה על פרשת תרומה:משנכנס אדר מרבים בשמחה - במה מתייחד חודש אדר יותר משאר חדשי השנה, שדווקא בו נצטווינו להרבות בשמחה? לכל חודש יש מזל משלו, אבל את המזל של חודש אדר הגמרא מכנה כמזל "בריא" ומוצלח עבור עם ישראל. מהו ההסבר על פי פנימיות התורה שדווקא בחודש זה המזל בריא? מדוע הסוגיא אודות השמחה בחודש אדר לא מובאת במסכת מגילה אלא דווקא במסכת תענית, בסוגיא המדברת אודות הירידה הרוחנית של חודש אב? בחודש אדר ישנו דגש על הפיכת העניניים השליליים לטוב, בדוגמת מאכלים חריפים או חמוצים רק שהם מתובלים היטב, שאז יש בהם מעלה מיוחדת שהם יכולים להחיות ולהשיב את הנפש, שכח מיוחד זה לא קיים במאכלים שהם מלכתחילה מתוקים. מהו הקשר בין חודש אדר לבין פרשת תרומה, אשר בכמה מהשנים התחלה חודש אדר היא בשבוע של פרשת תרומה? מדוע בתרומת המשכן מוזכר בפרשה זהב ראשון, הרי זהב הוא יותר נדיר והיה צריך להיות מוזכר תחילה כסף ונחושת ולא זהב? מאיפה היו לבני ישראל עצי שטים במדבר בשביל בניית המשכן? חז"ל אומרים שעצי השטים המוזכרים בתורה הם אחד ממיני עצי הארז, אם כן מדוע התורה מכנה אותם בשם "עצי שטים"?
 
preload preload