שיעורי תורה על פרשת השבוע - לצפיה ישירה

שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע
שיעורי תורה רקע
 • פרשת וזאת הברכה פרשת וזאת הברכה - אחדות שמחברת ניגודים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת האזינו פרשת האזינו - זמן שמחתנו והקשר להאזינו השמים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נצבים פרשת נצבים - כל שנה אור חדש עליון יותר. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תבוא פרשת כי תבוא - מהי מציאותו האמיתית של כל יהודי? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תצא פרשת כי תצא - מלחמת הנשמה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שופטים פרשת שופטים - האם תיתכן נבואה בזמן הזה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ראה פרשת ראה - עבודת השם בחודש אלול. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת עקב פרשת עקב - המשל על חודש אלול-המלך בשדה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן - הנחמה האמיתית על החורבן. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת דברים פרשת דברים - לידת נשמת המשיח בט' באב. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת מטות מסעי פרשת מטות מסעי - תיקון סיבת הגלות. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת פנחס פרשת פנחס - בתורה האמצעי הוא כמו מטרה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בלק פרשת בלק - איך לנצח את קליפת בלעם. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת חוקת פרשת חוקת - גילוי הטוב המסתתר בבריאה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת קורח פרשת קורח - למה ניסים קורים בשלבים? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שלח פרשת שלח - סיפור המרגלים בתורת הסוד. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בהעלותך פרשת בהעלותך - השלהבת שדולקת בכוחות עצמה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נשא פרשת נשא - להרגיש את החידוש בתורה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת במדבר פרשת במדבר - הדרך להגיע למנוחה אמיתית. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בחוקותי פרשת בחוקותי - לימוד התורה באופן של חקיקה בנפש האדם. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בהר פרשת בהר - התגלות הקב"ה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת אמור פרשת אמור - איך להיות מוגן מעבירות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת אחרי קדושים פרשת אחרי קדושים - איך להפוך את הגולה לגאולה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תזריע מצורע פרשת תזריע מצורע - הדרך להבאת הגאולה בפועל. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שמיני פרשת שמיני - המספר שמונה מסמל חיבור בלי גבול וגבול. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת צו פרשת צו - שבת הגדול - התחלת הניסים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויקרא פרשת ויקרא - הקב"ה בעצמו קורא לכל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויקהל פקודי פרשת ויקהל-פקודי - לכל אחד תפקיד מיוחד. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תשא פרשת כי תשא - הירידה כדרך לעליה נעלית. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תצוה פרשת תצוה - שמחת חודש אדר ע"פ הפנימיות. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תרומה פרשת תרומה - מזלו של יהודי בחודש אדר. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת משפטים פרשת משפטים - הכנה לשלום שבזמן הגאולה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת יתרו פרשת יתרו - למה עשרת הדיברות כפולות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בשלח פרשת בשלח - הדרך להתעלות ע"י שירה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בא פרשת בא - השורש הרוחני של פרעה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וארא פרשת וארא - ההתגלות שהתרחשה במתן תורה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שמות פרשת שמות - כיצד הירידה היא חלק מהגאולה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויחי פרשת ויחי - סוד הברזל בבית המקדש. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויגש פרשת ויגש - תוקף יהודי שלמעלה מהטבע. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת מקץ פרשת מקץ חנוכה - הנצחון על חושך היוונים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וישב פרשת וישב חנוכה - החיוב לפרסם ניסים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וישלח פרשת וישלח - בירור קליפת עשו. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויצא פרשת ויצא - כיצד לחבר גשמיות ורוחניות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תולדות פרשת תולדות - השפעת רגע הלידה על כל החיים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה - מהו תפקיד דורנו? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וירא פרשת וירא - ראיית השכינה בגלוי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת לך לך פרשת לך לך - לך לך מארצך אצל כל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נח פרשת נח - הזמן לחשבון צדק. הרב יוסי גינזבורג


חלק מהנושאים המוסברים בשיעור התורה על פרשת תולדות:ביאור הקשר בין פרשת תולדות לראש חודש כסלו שחל תמיד בסמיכות לפרשה. בתולדות שני פירושים - כפשוטו תולדות יצחק שהם יעקב ועשו האמורים בפרשה. ופירוש חז"ל תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. לימוד מיוחד מפרשת תולדות ומעניינו של ראש חודש לתקופה המיוחדת שבה אנו נמצאים בדור זה. ההפטרה שמפטירים לפני ראש חודש היא הפטרת "מחר חודש" וממנה נלמד עניינו של ראש חודש, הפרשה מתחילה בפסוק "ונפקדת כי יפקד מושבך" - ביאור הפירוש כפשוטו וביאור התוכן הפנימי שבפסוק זה. דווקא ההעדר והחיסרון (ונפקדת - שדוד יחסר ממקום מושבו) יגרום לכך שיזכירו אותו (יפקד מושבך - ידברו אודות דוד). זהו כללות העניין של ראש חודש - החל מאמצע החודש אור הלבנה הולך ומתמעט עד שבסוף החודש אורה נעלם לחלוטין, ודווקא לאחרי ועל ידי החיסרון וההעלם, מתחדש אורה של הלבנה בראש חודש. חידוש הלבנה הוא רק הודות לכך שיום לפני ראש חודש היה הסתר מוחלט של אור הלבנה, אחרת אין זה חידוש אמיתי כי חידוש הוא דווקא אחרי ההעדר. חידוש זה נקרא בשם מולד הלבנה - הקשר לפרשת תולדות שעניינה לידה וחידוש. רגע הלידה של האדם כולל בתוכו את כל חיי האדם, בדוגמת ראש הכולל בתוכו חיות כל אברי הגוף. ברגע הלידה של האדם נקבע מזלו לכל החיים ע"פ המזל שמאיר באותו רגע, אך בכל אופן אין זה סתירה למה שחז"ל אמרו ש"אין מזל לישראל". מדוע לא נוהגים לעשות קידוש בשבת בין עשרים לשש לעשרים לשבע. בכל ערב ראש השנה החיות של השנה שעברה מסתלקת לשורשה ובראש השנה יורד לעולם אור חדש ומחודש שלא האיר מעולם אור עליון כזה - אותו אור אלוקי מתחלק לשנים עשר חלקים ובכל ראש חודש חלק מאותו אור מאיר ומשפיע לכל ימי החודש. מדוע עם ישראל נמשל ללבנה? למרות שכיום תפקיד הגבר להיות המשפיע ותפקיד האישה לקבל ממנו ההשפעה, לעתיד לבוא האישה תשפיע לגבר - "אשת חית עטרת בעלה". למרות שכיום הגוף מקבל חיות מהנשמה, לעתיד לבוא הנשמה תקבל מהגוף הגשמי. מהי המילה האחרונה בתנ"ך ומה המשמעות העומדת מאחורי מילה זו? מדוע רוב חגי ישראל חלים דווקא באמצע החודש? אנו נמצאים בתקופה שבה כבר היתה "לידת המשיח". משיח צריך להיות מצאצאי דוד המלך, אך מבין בני דוד המלך עצמו משיח צריך להיות מזרע שלמה.
 
preload preload