שיעורי תורה על פרשת השבוע - לצפיה ישירה

שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע
שיעורי תורה רקע


חלק מהנושאים המוסברים בשיעור התורה על פרשת משפטים:בפרשת משפטים ישנו דגש מיוחד על המצוות שבין אדם לחברו והשתדלות מיוחדת להגיע למצב של שלום שבו לא גורמים נזק לזולת. ענין זה קשור לאחת מהבטחות הגאולה ע"י הנביא ישעיה "וכתתו חרבותם לאתים" - שבירת כלי מלחמה כדי לעשות מהם כלים ליצירה חיובית ולעזרה, איזו הוראה אנו יכולים להפיק מכך כבר בזמננו? מהי הסמכות התורנית העליונה ביותר שממנה יוצאת הוראה לישראל? האם על פי ההלכה יש מושג של ערעור במשפט? מהו הרמז והמסר מכך שהמנהג לומר "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" קודם התפלה נדפס בסידור דווקא בכתב רש"י? ההכנה למצב השלום והאחדות שישרור בגאולה מתחילה כבר כיום, כשבניגוד למצב שהיה בכל הדורות הקודמים בהם התנהלו מלחמות רבות בין אומות העולם, מלחמות שגרמו הרס וחורבן בעולם, וזה המשיך כך בכל הדורות בניגוד להיגיון הפשוט המתחייב בשכל האנושי, לעומת זאת, בתקופה האחרונה ניכרת השאיפה לסיום תקופת המלחמות בעולם.
 
preload preload